Boom na pompy ciepła w Polsce

Działania Komisji Europejskiej zmierzają do uproszczenia przepisów na rzecz OZE, w tym odnawialnego ciepłownictwa w postaci pomp ciepła. Komisja Europejska zaproponowała stosowną regulację Radzie Unii Europejskiej. To ogromna szansa dla Polaków , którzy chcą wzbogacić fotowoltaikę o to odnawiane źródło ciepła.

Spis treści:

  1. Działania Komisji Europejskiej na rzecz OZE

  2. Pompy ciepła o mocy do 12kW

  3. Pompy ciepła w połączeniu z fotowoltaiką

  4. Popularność pomp ciepła

Francuski portal energetyczny ustalił, że Komisja Europejska dąży do ułatwienia budowy i przyłączania OZE przez uproszczenie przepisów. Panele mają być wyłączone m.in. z ekranowania środowiskowego i oceny oddziaływania na środowisko. Nierozpatrzone decyzje administracyjne mają być po upływie 14 dni rozpatrywane na korzyść wnioskującego. Komisja chce również ułatwić tak zwany repowering, czyli wymianę starych instalacji OZE na nowe by przyspieszyć procedury.

Pozwolenia na budowę pomp ciepła mają być przyznawane maksymalnie w 3 miesiące. Przyłączenia pomp o mocy do 12 kW oraz zasilane w co najmniej 60 % z własnych źródeł mają być zatwierdzane tylko w drodze notyfikacji , a wszelkie decyzje dotyczące tej sprawy mają być udostępniane publicznie.

Ministrowie, którzy są odpowiedzialni za energetykę z Rady UE mają się spotkać w drugiej połowie listopada . Celem spotkania mają być rozmowy właśnie o tych regulacjach. Instalacja pomp ciepła jest coraz bardziej popularna w Polsce. Pompy ciepła są źródłem ciepła, które można zasilać z własnych źródeł odnawialnych m.in. z fotowoltaiką zwiastującą boom w tym kraju.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków przekazała do informacji w lipcu 2022 roku o zainstalowanych 210 tysiącach pomp ciepła w Polsce. PORT PC szacuje, że Polacy mogą mieć w 2030 r. około 1,5 mln pomp. Czy to nie świadczy o sukcesie i większej świadomości obywateli o tym właśnie źródle ciepła?