Inwestycje Polaków w pompę ciepła

Sprzedaż pomp ciepła odniosła ogromny sukces w 2022r. Zauważyć można, że trend odchodzenia od kotłów opalanych węglem i drewnem na rzecz bardziej ekologicznego ogrzewania prawdopodobnie będzie się utrzymywał. Dzięki programom dofinansowania do pompy ciepła coraz więcej osób przekonuje się do tej inwestycji.

 

 

Spis treści:

  1. Transformacja energetyczna na rzecz pomp ciepła

  2. Udział pomp ciepła w „Czystym Powietrzu”

  3. Z czego wynika zainteresowanie pompami ciepła

W połowie 2022 roku, gdy pojawiły się informacje, że Komisja Europejska chce przyspieszyć transformację energetyczną w celu uniezależnienia się od rosyjskiego gazu, Polacy zwrócili się w stronę pomp ciepła. Zapowiedź Komisji Europejskiej oznacza, że od 2027 roku w nowych budynkach obowiązywałby zakaz instalowania urządzeń grzewczych na paliwa kopalne (węgiel, olej, gaz ziemny). Jednak od 2030 roku montaż i stosowanie tego typu rozwiązań będzie zakazane również w modernizowanych budynkach.

Według informacji opublikowanych przez Polską Agencję Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC), udział tych urządzeń we wnioskach do Programu „ Czyste Powietrze” wzrósł z ok. 20% w 2021 r. do ponad 50% w maju 2022 r. Zmiana ta odbyła się kosztem kotłów gazowych i kotłów na biomasę.

Na rosnące zainteresowanie pompami ciepła w Polsce składa się kilka istotnych czynników. Przede wszystkim wynika to z rosnących cen energii. Dlatego poszukuje się sposobów na oszczędzanie na ogrzewaniu i ciepłej wodzie użytkowej. Pompy ciepła są bardziej wydajne i tańsze niż inne źródła energii. Ostatnie problemy z dostępnością oraz rosnącymi cenami węgla i innych paliw kopalnych również mają duży wpływ.

Rośnie także świadomość ekologiczna . Ludzie coraz bardziej są zainteresowani technologiami , które są przyjazne dla środowiska.

Rosnąca świadomość zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem i ograniczeniem emisji CO2 zachęciła wielu do inwestowania w ekologiczne rozwiązania, takie jak pompy ciepła.

Rządowe programy dotacji i zachęty podatkowe ułatwiają inwestowanie w pompy ciepła i przyciągają wielu inwestorów.

Dzięki dostępnym najnowszym technologiom pomp ciepła, takim jak pompy ciepła powietrze-woda i pompy ciepła powietrze-powietrze, coraz więcej klientów chce inwestować w bardziej wydajne i przyjazne dla środowiska rozwiązania grzewcze.