Nowy podatek od ogrzewania węglem i gazem. Rachunki mogą wzrosnąć o ponad tysiąc złotych

Na horyzoncie mamy nowy podatek od ogrzewania gazem lub węglem.

Spis treści:

1. Podatek od ogrzewania węglem i gazem od 2027r.

2. Ile będzie wynosił nowy podatek?

1.Wprowadzenie nowego podatku od ogrzewania węglem lub gazem w Polsce może spowodować, że odnawialne źródła energii m.in ogrzewanie domu za pomocą pompy ciepła będzie jeszcze bardziej popularne.

Taki cel postawiła Unia Europejska, ponieważ dodatkowa opłata jest konsekwencją systemu opłat za emisję dwutlenku węgla zatwierdzonych przez Parlament Europejski.

Aktualnie według danych Centralnej Emisyjności Budynków z 23.03.2023r ponad 3,2 mln gospodarstw domowych ogrzewa domy gazem, a 4,6 mln gospodarstw domowych - węglem.

Nowy podatek, który zacznie obowiązywać od 01.01.2027r., będzie dotyczył gospodarstw domowych ogrzewanych paliwami kopalnymi, takimi jak węgiel i gaz. Jest to część rozszerzonego systemu handlu emisjami ETS 2 ( European Union Emission Trading System 2), który obejmie również budynki mieszkalne i transport drogowy.

W celu zrozumienia czym jest ETS 2, warto cofnąć się do 2005r., gdy został wprowadzony ETS. Jest to unijny system handlu uprawnieniami do emisji, mającym na celu finansowanie redukcji emisji CO 2 oraz poprawę efektywności energetycznej i rozwój energetyki opartej na alternatywnych źródłach energii. Od 2027r. ETS 2 zostanie rozszerzony na sektor transportu i budownictwa, co oznacza, że opłaty za emisję dwutlenku węgla, będą dotyczyć też właścicieli pojazdów spalinowych i budynków ogrzewanych paliwami kopalnymi. ETS 2 jest kluczowym elementem pakietu legislacyjnego Unii Europejskiej. Ma na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030r. . Natomiast głównym celem tego systemu jest zachęcanie do redukcji emisji i przejścia na odnawialne źródła energii. Zadaniem systemu jest także wspieranie inwestycji w efektywność energetyczną, odnawialne źródła energii oraz inne inicjatywy mające na celu redukcję emisji dwutlenku węgla.

2.Ze względu na odległy czas wprowadzenia podatku, jego wysokość nie jest jeszcze do końca określona. Według przypuszczeń, prawdopodobnie będzie to 45 euro (ok. 195 zł) za tonę CO2. Zakładając, że średniej wielkości gospodarstwo domowe emituje ok. 6 ton na rok, daje to 270 euro, czyli ok. 1160 zł.

Są to szacunkowe wyliczenia i na dokładną wysokość opłaty trzeba jeszcze poczekać. Warto mieć na uwadze, że do cen za energię trzeba doliczyć nie tylko wartość podatku, ale również wzrost cen za gaz i węgiel. Według przypuszczeń ma to być wzrost o ok. 20% w przypadku gazu i jeszcze więcej w przypadku ogrzewania węglem.

W związku z wprowadzeniem ETS 2 i zmianami, jakie zostaną wprowadzone w sektorach ogrzewania i transportu, warto rozważyć przejście na odnawialne źródła energii i wykorzystanie systemów, takich jak panele słoneczne i ogrzewanie domów za pomocą pompy ciepła.