pompy ciepła nadzieją na przyszłość

Od kilku lat widać znaczący wzrost zainteresowania nowoczesnymi rozwiązaniami w energetyce. Oprócz fotowoltaiki warto zwrócić uwagę na nisko emisyjne technologie grzewcze – coraz większą popularność zyskują pompy ciepła. Duży popyt na ten system ogrzewania jest dostrzegalny zarówno w Europie jak i w Polsce. Wynika to w dużej mierze z fali podwyżek cen konwencjonalnych źródeł energii , troski o środowisko naturalne oraz obecnie aktualnych obaw o bezpieczeństwo energetyczne. Ważnym czynnikiem sprzyjającym dalszym wzrostom sprzedaży pomp ciepła jest fakt, że pompy ciepła są zaklasyfikowane jako kluczowe rozwiązanie na drodze do dekarbonizacji w ogrzewaniu ( w ramach Europejskiego Zielonego Ładu).

 

Spis treści:

  1. Schemat działania pomp ciepła

  2. Pompa ciepła to niezależność

Bardzo często spotykanym porównaniem schematu działania pompy ciepła jest podobieństwo np. do lodówki. Pobiera ona ciepło od artykułów spożywczych w niej zawartych (czyli źródło dolne), obniżając przy tym ich temperaturę. Odebrana energia w postaci ciepła odprowadzana jest do otoczenia ( jako źródło górne) poprzez wymiennik.

Za transport energii dla obu tych instalacji odpowiada specjalnie dobrany czynnik . Czynnik ten ma odpowiednie właściwości fizyczne, pozwalające na pracę w temperaturze niższej od źródła dolnego i wyższej od źródła górnego przy jednoczesnym zachowaniu podstawowej cechy obiegu czyli jego cykliczności.

 

Pompy ciepła mogą stanowić zrównoważoną alternatywę dla ogrzewania elektrycznego, gazowego czy olejowego przy jednoczesnym zapewnianiu niezależności. Pompy ciepła są tanie w eksploatacji. Ich żywotność sięga nawet 25 lat, co skutkuje tym, że przy obecnie gwałtownie rosnących cenach surowców energetycznych zwrot z inwestycji może nastąpić już nawet w ciągu 5 lat w porównaniu z innymi nośnikami energii. Warto zaznaczyć, że pompy ciepła nie wymagają uciążliwej obsługi.

Wraz z rozwojem i upowszechnieniem koncepcji Inteligentnego Domu można spodziewać się jeszcze większych korzyści w zakresie optymalizacji zużycia oraz obniżenia kosztów. Pompa ciepła może zostać zamontowana właściwie w każdym obiekcie z przeznaczeniem na cele gospodarcze, produkcyjne czy mieszkalne. Dzięki szeregowi różnych dostępnych form finansowania, dotacji można w znaczny sposób ograniczyć początkowe koszty uruchomienia takiej instalacji.

Pompa ciepła charakteryzuje się wysokim bezpieczeństwem w kontekście środowiska naturalnego ze względu na niską emisyjność. Przy użytkowaniu pompa ciepła nie ma ryzyka związanego z zatruciem tlenkiem węgla czy wybuchem.