ustawa antysmogowa

Od 1 października 2023 r. na terenie Warszawy ma obowiązywać zakaz palenia węglem. Ograniczenia te, są wprowadzane w ramach nowej ustawy antysmogowej dla Mazowsza. Zakazem objęte są również wszelkie paliwa stałe, które są wytwarzane przy użyciu węgla.

Istnieją pewne wyjątki od zakazu, a mianowicie:

-instalacje, które spełniają określone kryteria, takie jak wymogi tzw. eko projektu, oraz których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 czerwca 2022 roku,

-instalacje, które spełniają określone standardy dla 5 klasy, oraz których eksploatacja rozpoczęła się przed 10 listopada 2018 roku.

Właściciele powyższych instalacji, nadal będą mogli korzystać z ogrzewania swojego budynku węglem.

Od 1 stycznia 2028 r. zakaz palenia węglem będzie rozszerzony na kilka innych powiatów, w tym m.in. grodziski, miński, legionowski, piaseczyński, nowodworski, pruszkowski, warszawski zachodni, otwocki, wołomiński.

Warto zaznaczyć, że uchwała nie obejmuje zakazem spalania drewna w kotłach ani kominkach tak jak ma to miejsce w Krakowie.

Spis treści:

1. Dofinansowanie do wymiany źródła ciepła

2.Zakaz palenia węglem – czy będą kary? Jaka kwota?

Mieszkańcy Warszawy mogą ubiegać się o uzyskanie wsparcia finansowego na wymianę „kopciucha” na bardziej ekologiczne źródło ciepła np. pompę ciepła, kocioł gazowy, system ogrzewania elektrycznego bądź podłączenie domów i mieszkań do sieci elektrociepłowniczych.Ponadto osoby, które zdecydują się na wyeliminowanie „kopciucha”, mogą otrzymać dodatkowo środki na rozwój odnawialnych źródeł energii tzn. kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe, które współpracują z nowym, bardziej ekologicznym źródłem ogrzewania czyli pompą ciepła. Dofinansowanie obejmuje również koszty związane z montażem bądź modernizacją instalacji centralnego ogrzewania i instalacji dostarczającej ciepłą wodę użytkową.

Jest to inicjatywa, która nie tylko wpłynie na poprawę jakości powietrza w Warszawie, ale również zachęci do stosowania bardziej przyjaznych dla środowiska rozwiązań ogrzewania i produkcji energii. Poprzez ten program miasto staje się liderem w promowaniu ekologicznych praktyk energetycznych i zmierzających ku zrównoważonemu rozwojowi.Osoby, które nie będą przestrzegać nowych przepisów, będą narażone na surowe kary finansowe. Za spalanie węgla w piecu lub kominku grozić będą mandaty w wysokości od kilkuset do nawet 5 tys. zł. W nietypowych sytuacjach, osoba naruszająca przepisy może nawet trafić do więzienia.Do wystawiania mandatów uprawnieni będą strażnicy miejscy jak i urzędnicy.

W przypadku odmowy przyjęcia mandatu, sprawa zostanie przekazana do sądu celem dalszego postępowania.Warto zaznaczyć, że podobne ograniczenia funkcjonują już od 4 lat w Krakowie, gdzie nie tylko zakazano spalania węgla, ale również drewna w piecach i kominkach.Dzięki tym regulacjom udało się wyeliminować ponad 40 tys. starych, nieekologicznych kotłów.Według informacji, podanych przez urzędników z Krakowa działania te, znacząco poprawiły jakość powietrza, a stężenie rakotwórczego benzo(a)pirenu spadło aż o 40%.